top of page

שירותים

תוקף בדיקת מעלית ומתקן הרמה

בדיקת בודק מוסמך למלגזות

בודק מוסמך למלגזות

מלגזות רגילות, מלגזות היגש, מאספות, מלגזוני מפעיל הולך

בדיקת מנופי הרמת חולה

בדיקת בודק מוסמך בבתי חולים

מנופי הרמת חולה, ערסלים (ריתמות) להרמת חולה, מנופי הורדת נכים לבריכות 

בדיקת מעלונים

בדיקת בודק מוסמך למעלונים

מעלוני נכים אנכיים, מעלוני נכים משופעים

דפנות אחוריות ומעלוני נכים

בדיקת בודק מוסמך לתחבורה

דפנות אחוריות במשאיות, מעלוני נכים ברכבים, מכפילי חניה

בדיקת מעלית

בדיקת בודק מוסמך למעליות   

מעליות נוסעים, מעליות משא, מעליות שירות
 מעליות MRL , מעליות הידראוליות

מנופים ועגורנים

בדיקת בודק מוסמך למנופים ועגורנים (לא עגורני צריח)

מנופי טעינה עצמית, כננות הרמה,עגורנים מכל הסוגים, עגורני גשר ועגורני שער

במות הרמה

בדיקת בודק מוסמך בענף הבניין

 במות הרמה, כננות הרמה,  מעמיסים טלסקופיים (JCB, Manitou)

bottom of page